مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران

مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران

هدف از این مبانی نظری بررسی رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران در دانشگاه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 62
حجم 248 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

اجرای این تحقیق به شناخت ما از میزان استفاده مدیران دانشگاه فردوسی از سبک رهبری معنوی و سطح فاصله قدرت در این دانشگاه کمک می کند. علاوه بر این به منظور به دست آوردن يك ديدگاه جديد و كامل تر از تأثيرات سبک رهبري بر یک مؤلفه فرهنگی و همچنين بررسی یکی از مولفه های اصلی تشکیل دهنده فرهنگ در فضای دانشگاهی، بررسي رابطه رهبري معنوی و فاصله قدرت از اهمیت جدی برخوردار خواهد بود. مقایسه میزان رهبری معنوی و فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان و گروه های آموزشی نیز با استناد به نظر محققان در تأیید تأثیر این دو بر فرهنگ کارکنان انجام می شود (اولیو، بس، 1998؛ مرسلی، 1390).  

 

 

 

 

 

 

فهرست  مطالب

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق                                                                     
الف : مرور مبانی نظری پژوهش             11
          طبقه بندی هافستد              11
  تعاریف رهبری          .15
  نظریه های رهبری              16
   رهبری اخلاقی           19
         چگونگی شکل گیری مفهوم معنویت      .       21
  رهبری معنوی           .23
  رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی            27
  رهبری معنوی در سازمان های آموزشی        .29
  رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان های آموزشی)        30
   مرور تحقیقات انجام شده            .32                      
         استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش       .

        فهرست منابع      

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها
نمودار(2-1) : مدل علی تئوری رهبری معنوی          26
نمودار(2-2) : مدل رهبری معنوی شخصی            .32
جدول (2-3) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد          .38

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

خرید فایل word مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

خرید پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

خرید پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

دریافت مقاله مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

خرید فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

خرید مقاله مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از download

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

خرید پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

دریافت فایل word مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

دریافت فایل word مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

دانلود فایل word مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

خرید فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

خرید کارآموزی مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از www

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

خرید فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

خرید فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

خرید فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

دریافت فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

خرید فایل word مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

دریافت فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

دریافت فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از word

دریافت تحقیق مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

خرید تحقیق مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

دانلود فایل word مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

دریافت مقاله مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

دانلود فایل مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

خرید کارآموزی مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

دریافت فایل word مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free

خرید تحقیق مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران از free


مطالب تصادفی